გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები

ელენე კელენჯერიძე: აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის შრომათა ბიბლიოგრაფია. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი 1963

ანდრია აფაქიძე: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. „მეცნიერება“, თბილისი 1966

ელენე კელენჯერიძე: აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილის არქივი: აღწერილობა. „მეცნიერება“, თბილისი1972

გ. ლომთათიძე: ქართული კულტურის მემატიანე: ექვთიმე თაყაიშვილი. „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი 1990

“ქართული ემიგრანტული ლიტერატურა დ ა ბ რ უ ნ ე ბ ა” მრავალტომეული 1 – გურამ შარაძის საერთო რედაქციით თბილისი 1991

ე. ბუბულაშვილი: ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლი საქართველოს ეკლესიის წინაშე; „რელიგია“. № 10-11-12, თბილისი 2003

ლევან სანიკიძე- “წიგნი მოწამეთა”

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

ექვთიმე თაყაიშვილის ფოტოფონდი

ლეილა ნოდია – სუჯუნა,  გამ. “უნივერსალი”, თბილისი, 2010 წ. გვ.11 – 15 >>

გაზეთი „საპატრიარქოს უწყებანი“, № 19(226), 20 (228), 22 (230), 2003 წ. >>

წიგნი “ექვთიმე თაყაიშვილის ბიბლიოგრაფია

ბლოგი მატიანე

ლიბ ჯი

ლიტერატურის გვერდი

INTERES-ინტერესი ?…!

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

http://www.orthodoxy.ge

ამერიკის ხმა

საქართველოს ძეგლები

პენ ცენტრი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი >>

ექვთიმე თაყაიშვილის სახლ-მუზეუმი >>

ბლოგი >>

ელექტრონული ბიბლიოთეკა “ივერიელი” >>

შენ გინდა თქვა, რომ ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s