ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობის გზა (მოკლე მიმოხილვა)

1953 წლის 21 თებერვალი … გარდაიცვალა ექვთიმე თაყაიშვილი. იგი გულით დაიტირა ქართველმა ხალხმა, მაგრამ … ცხედარი ორმოციოდე კაცმა თუ გააცილა და ვაკის სასაფლაოზე დაკრძალა. საქართველომ იცოდა ფასი გარდაცვლილისა, მაგრამ … […]

Read Article →