პირადი წერილები

 ექვთიმე თაყაიშვილის სამი ბარათი ნიკო მარისადმი 16თებერვალი 1900წელი (თბილისი) ძმაო ნიკო! შენი წერილის პასუხი დაგიგვიანე ჩემ ცოლს ბიძა მოუკვდა,რომელიც მთელს სახლობას ინახავდა და თვითონ ცოლიც ავათ მყავდა,ეხლა მოიკეთა.შატბერდის კრებულის გამოგზავნა […]

Read Article →

მიმართვა ქართველი ემიგრაციისადმი

მიმართვა ქართველი ემიგრაციისადმი იყო დრო და ეს არც ისე დიდი ხანია, როცა ჩვენი ინტელიგენცია ერთობ გულგრილად უცქეროდა ქართულ საკულტურო ნაშთებს და თავს არ იწუხებდა მათი შეგროვებისა და გამოცემისათვის. ამ გულგრილობამ დიდძალი პირველი […]

Read Article →