ექვთიმე თაყაიშვილის სამეცნიერო ნაშრომები ნაწ.II

ექვთიმე თაყაიშვილის “ქართული სამუზეუმო ქონების ისტორიისთვის” 1. [განძეულის საფრანგეთში ჩატანა] [I ვრიანტი, სქემატური ჩანაწერებითურთ. დაწერილია საფრანგეთში]ტფილისის დატოვებაზე ორი დღით ადრე მენშევიკური მთავრობის თავმჯდომარემ საღამოს გამომიცხადა, ხვალ დილით ჩვენ ხაზინის ქონებას […]

Read Article →

ექვთიმე თაყაიშვილის სამეცნიერო ნაშრომები ნაწ.I

ექვთიმე თაყაიშვილის “პარიზის ნაციონალური ბიბლიოთეკის ქართული ხელნაწერები და ოცი ქართული საიდუმლო დამწერლობა ნიშანი” წინასიტყვაობის მაგიერ წინამდებარი წიგნაკი შედგენილი იყო 1922 წელს. პირველი 16 გვერდი დაიბეჭდა 1929 წელს, მაგრამ შემდეგ იძულებული […]

Read Article →

ემიგრანტული ნაშრომები (ტომი I)

მოცემული წიგნი შესავალსა და აღწერაში ვკითხულობთ: “მრავალტომეულში იბეჭდება ქართული ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენლების მიერ უცხოეთში ქართულ ენაზე შექმნილი ნაწარმოებები. პირველ ტომში მკითხველი გაეცნობა ექვთიმე თაყაიშვილის ემიგრანტულ ნაშრომებს. აქვე ქვეყნდება სამშობლოში დაბრუნებული მხცოვანი მეცნიერის […]

Read Article →

მიმართვა ქართველი ემიგრაციისადმი

მიმართვა ქართველი ემიგრაციისადმი იყო დრო და ეს არც ისე დიდი ხანია, როცა ჩვენი ინტელიგენცია ერთობ გულგრილად უცქეროდა ქართულ საკულტურო ნაშთებს და თავს არ იწუხებდა მათი შეგროვებისა და გამოცემისათვის. ამ გულგრილობამ დიდძალი პირველი […]

Read Article →