სუჯუნა – ე.თაყაიშვილის მიხედვით (ლ.ნოდია)

ლეილა ნოდია – სუჯუნა,  გამ. “უნივერსალი”, თბილისი, 2010 წ. გვ.11 – 15 1913 წლის ზაფხულში, “საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების” მინდობილობით, სამეგრელოს არქეოლოგიური ექსპედიცია ეწვია, რომელსაც დიდი ქართველი მეცნიერი ექვთიმე თაყაიშვილი […]

Read Article →